dinsdag 19 april 2016 Onderzoek MammaPrint veelbelovend

Maandag 18 april zijn de resultaten gepresenteerd van een groot internationaal onderzoek naar de effectiviteit van de MammaPrint. De MammaPrint, een zogenaamde ‘genexpressieprofieltest’ is een test die voorspelt hoe groot het risico op terugkeer van borstkanker is bij vrouwen met een hormoongevoelige vorm van een vroeg stadium van borstkanker.

   

De gegevens uit dit onderzoek moeten zorgvuldig geïnterpreteerd worden. Belangrijk is te realiseren dat in Nederland het op dit moment al gebruikelijk is om bij veel van de patiënten met het type borstkanker zoals in de studie onderzocht is geen chemotherapie te adviseren, maar alleen hormoontherapie, mede afhankelijk van leeftijd en andere kenmerken. Bij twijfel over de meerwaarde van chemotherapie wordt ook nu reeds de MammaPrint of een andere genexpressieprofieltest uitgevoerd. Specialisten van Borstcentrum Máxima zetten de MammaPrint sinds september 2012 in bij een selecte groep patiënten met een niet-uitgezaaide borstkanker. Criteria zijn vastgesteld om te bepalen bij welke patiënten de MammaPrint een duidelijke inschatting kan geven of chemotherapie voordeel biedt op de prognose. 

   

De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. We verwachten dat we in de nabije toekomst nog vaker chemotherapie achterwege zullen laten, dankzij het gebruik van genexpressieprofiel-testen. Om te kunnen bepalen welke patiënten hier baat van gaan hebben, wachten we de definitieve analyses en publicatie van het onderzoek af.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Borstcentrum Máxima
(040) 888 61 50

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

Borstinformatiecentrum