Mammapolikliniek

‘Mamma’ is het Latijnse woord voor borst. Als u een verandering aan uw borst hebt bemerkt, bijvoorbeeld een zwelling, huidintrekking of vochtafscheiding uit de tepel, of u wordt verwezen via het BOB (Bevolkings Onderzoek Borstkanker), zult u misschien al snel denken aan borstkanker. Toch betekent niet elke afwijking dat u borstkanker heeft. Er zijn veel goedaardige afwijkingen aan de borsten.

Op de mammapoli worden verschillende gesprekken en onderzoeksmethoden gecombineerd om snel en zorgvuldig vast te stellen of er een afwijking is aan uw borst die behandeld moet worden. Op de mammapoli werken chirurg, radioloog, patholoog en verpleegkundig specialist nauw samen.

Houdt u er rekening mee dat het eerste bezoek aan de mammapoli één dagdeel kan duren.

Verwijzing
U kunt via uw huisarts worden verwezen naar de mammapoli.

Gesprek met de chirurg of verpleegkundig specialist
Eerst heeft u een gesprek met de chirurg of verpleegkundig specialist. Er wordt naar uw klachten, gezondheid, uw medische voorgeschiedenis en uw medicijngebruik geïnformeerd. Hierna volgt lichamelijk onderzoek van de borsten en lymfeklieren in de oksel. Aan de hand van de bevindingen besluit de chirurg of de verpleegkundig specialist welke vervolgonderzoeken nodig zijn.

Onderzoeken op de afdeling radiologie
Aansluitend aan dit consult, wordt er op de afdeling radiologie aanvullend onderzoek gedaan:

  • een mammografie (foto van de borsten)
  • een echografie (van de borst en/of oksel)
  • een punctie of biopsie (van borst en/of oksel)
    transparant_1 lege regel

Weer terug op het borstcentrum
Na afloop van de onderzoeken op de afdeling radiologie gaat u met alle gegevens weer terug naar de chirurg of verpleegkundig specialist. Er wordt met u de verdere gang van zaken besproken. Indien er een punctie of biopt verricht is, krijgt u een nieuwe afspraak 2 tot 3 werkdagen later om de uitslag te bespreken.

transparant_1 lege regel

Multidisciplinair overleg
Dagelijks worden alle bevindingen besproken in het ‘mammateam’, bestaande uit; chirurg, radioloog en verpleegkundig specialist. Bij een goedaardige aandoening in de borst wordt besloten of er een operatie nodig is, of er nog aanvullende controles nodig zijn, of dat het consult kan worden afgesloten. Bij de diagnose borstkanker wordt er een behandelplan vastgesteld.

transparant_1 lege regel

De tweede afspraak op het borstcentrum: de uitslag
Bij de tweede afspraak zal de chirurg de uitslag en het eventuele behandelplan met u bespreken. Neem zeker uw partner of een vertrouwd persoon mee naar deze afspraak.

transparant_1 lege regel

Aanvullend onderzoek
Soms is het noodzakelijk een aanvullend onderzoek te verrichten, zoals een MRI-scan of stereotactische biopsie.

transparant_1 lege regel

Eén aanspreekpunt: de casemanager
Tijdens uw gehele traject in Borstcentrum Máxima heeft u één verpleegkundig specialist als aanspreekpunt; dit noemen we een casemanager. Met al uw vragen of onzekerheden over uw ziekte en behandelingen kunt u bij haar terecht. Een verpleegkundig specialist mag naast verpleegkundige taken ook zelfstandig medische taken indiceren en uitvoeren. Denkt u aan het stellen van een diagnose, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het voorschrijven van medicatie. De casemanager werkt nauw samen met de medisch specialisten en andere hulpverleners van Borstcentrum Máxima.

Behandeling van de afwijking in uw borst
Wanneer u van uw medisch specialist heeft gehoord dat de afwijking in uw borst behandeld moet worden, krijgt u vóór het begin van deze behandeling een afspraak met uw casemanager voor een gesprek. Zij biedt u, uw partner en familie duidelijke voorlichting, een gedegen voorbereiding en begeleiding. Gedurende de gehele behandeling en nacontrole blijft zij uw aanspreekpunt. Ondanks dat de casemanager taken overneemt van de medisch specialist, blijft ook deze zeer nauw betrokken bij uw behandeling. U ziet uw medisch specialist dan ook regelmatig in het traject en op uw verzoek vaker.

Informatiewijzer Borstkanker en digitaal borstinformatiecentrum Máxima
Wanneer u de diagnose borstkanker hebt gekregen, krijgt u van uw casemanager een informatiewijzer borstkanker. Daarin vindt u basisinformatie over de ziekte borstkanker. Deze wijzer kan aangevuld worden met informatie die voor uw diagnose en behandeling van belang is. Brengt u daarom bij iedere afspraak met uw casemanager de informatiewijzer mee.
In aanvulling op de informatiewijzer is er het digitaal borstinformatiecentrum Máxima. Via ongeveer zestig video's ziet u het gehele onderzoeks- diagnose- behandel- en nazorgtraject in beeld. De casemanager kan filmpjes selecteren die voor u van toepassing zijn. Zij stuurt deze via een link naar uw e-mailadres, zodat u ze thuis in alle rust kunt bekijken. Het digitaal borstinformatiecentrum is toegankelijk via onze internetpagina www.borstcentrummaxima.nl

Contact met uw casemanager
Bij eventuele vragen, problemen of onduidelijkheden kunt u altijd, buiten de reguliere afspraken om, zelf contact opnemen met uw casemanager. Zij is binnen kantoortijden telefonisch te bereiken via het secretariaat van Borstcentrum Máxima. Is uw casemanager niet aanwezig, dan kunt u altijd terecht bij een collega.

Telefoonnummer: 040 888 6150.

Naar boven

Meer informatie

 

Borstinformatiecentrum