Mastopathiepolikliniek

Vrouwen met mastopathie klachten kunnen terecht bij de mastopathie polikliniek van Borstcentrum Máxima. Tijdens het consult bij de chirurg of verpleegkundig specialist wordt er uitgebreid ingegaan op uw klachten. Na het lichamelijk onderzoek van de borsten volgt vaak radiologisch onderzoek in de vorm van een mammografie (foto van de borsten) en/of echografie. Indien nodig zal de radioloog nog een punctie of weefselbiopsie nemen.

transparant_1 lege regel

Na afloop van deze radiologische onderzoeken komt u met alle gegevens bij de chirurg of verpleegkundig specialist terug. U krijgt uitleg en de verdere gang van zaken wordt met u besproken. Indien u veel klachten heeft is een medicamenteuze behandeling te overwegen.

Wanneer er een medicamenteuze behandeling is ingezet, krijgt u zo nodig een nieuwe afspraak bij de chirurg of verpleegkundig specialist in Borstcentrum Máxima. Deze bespreekt met u het resultaat van de ingezette behandeling. Indien er een punctie of weefselbiopsie bij u is verricht, volgt er na twee tot drie werkdagen een controleafspraak bij de chirurg. Hierna wordt een eventueel behandeladvies gegeven.

transparant_1 lege regel

Afspraak maken
U kunt door uw huisarts verwezen worden en via de secretaresse van het Borstcentrum een afspraak maken voor de mastopathie polikliniek. Telefoonnummer: (040) 888 61 50.

transparant_1 lege regel

Informatie
Indien u informatie wilt over mastopathie of de mastopathie poli, kunt u contact opnemen met de secretaresse van het Borstcentrum Telefoonnummer: (040) 888 61 50.

Borstinformatiecentrum