Oncologiepolikliniek

De patiënten die de oncologiepolikliniek (Máxima Oncologisch Centrum polikliniek) bezoeken, zijn patiënten die verdacht worden van een kwaadaardige aandoening als kanker, die bekend zijn met kanker en patiënten die bekend zijn met een bloedaandoening zoals hemofilie. Voor deze patiënten wordt vanuit de polikliniek een behandelplan ingezet.

Samen houden de internist-oncoloog en internist-hematoloog spreekuur met andere medisch specialisten als de radiotherapeut, de longarts en de gynaecoloog voor mensen met een oncologische of hematologische aandoening. Naast de medisch specialisten zijn er verpleegkundig specialisten werkzaam op de polikliniek. Deze houden tegelijkertijd spreekuur met de medisch specialisten.

transparant_1 lege regel

Patiënten die behandeld (gaan) worden met chemotherapie, immunotherapie, hormoontherapie en/of bestraling, worden gecontroleerd door zowel de medisch- als verpleegkundig specialist. Daarnaast geeft de verpleegkundig specialist voorlichting over de behandeling, begeleidt de patiënt tijdens de hele behandelingsperiode en is aanspreekpunt bij ervaren klachten of vragen.

transparant_1 lege regel

Hoe verloopt uw bezoek aan de oncologie polikliniek?
Patiënten komen op verschillende manieren bij de medisch specialist van het MOC op het spreekuur. Dit kan zijn door verwijzing via de huisarts of door doorverwijzing via een andere medisch specialist. Komt u voor de eerste keer bij de specialist, dan zal deze met u kennismaken en uw klachten met u bespreken. Afhankelijk van uw klacht worden nadere onderzoeken en een behandelplan ingezet. Als u meerdere artsen tegelijk moet bezoeken, worden de poliklinische afspraken op elkaar afgestemd.

Wanneer u op de polikliniek op bezoek komt voor een afspraak met de medisch specialist of verpleegkundige, meldt u zich aan de balie. We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd voor u. Wanneer u bij de medisch specialist bent geweest, wordt u terug verwacht bij de secretaresse aan de balie. Zij zal mogelijke vervolgafspraken en onderzoeken voor u maken. De medisch secretaresse is tevens uw aanspreekpunt voor poliklinische afspraken of voor onderzoek. Ook verwerken zij alle administratieve gegevens van de patiënten die behandeld worden in het MOC.

Meer informatie

 

Borstinformatiecentrum